Datum  Beschreibung  Organisator  Thema                      Bemerkung
           
 25. März 23  189. Ausfahrt   Hanfi  folgt     .
 29. April 23  190. Ausfahrt   Denise & Hans  folgt    
 20. Mai 23  191. Ausfahrt   Christian  folgt    
 23.-25. Juni 23  192. Ausfahrt   Angelo  3-Tages Ausfahrt 2023    
 29. Juli 23  193. Ausfahrt  Guido  folgt    
 26. August 23  194. Ausfahrt   Mäse  folgt    
 23. September 23  195. Ausfahrt  Pietro  folgt    
 28. Oktober 23  196. Ausfahrt  "Lotto - HölzliTour"  folgt    
 17. November 23  23. GV - ICS  Leitung ICS  folgt    Mitglieder werden direkt informiert