ICS-AKTIVITÄTEN 2024

 Datum  Beschreibung  Tourguide  Thema    Info/Notizen
 23. o 24.03.2024  197. ICS-Ausfahrt  Hanfi  folgt    Start in die Saison 2024
 27. o 28.04.2024  198. ICS-Ausfahrt  Hans  folgt    
 25. o 26.05.2024  199. ICS-Ausfahrt  Christian  folgt    
 28. bis 30.06.2024  200. ICS-Event  Angelo  folgt    evtl. 3 Tagesausfahrt wenn Interesse
 27. o 28.07.2024  201. ICS-Ausfahrt  offen???  folgt    Tourguide gesucht - bitte melden !!!
 24. o 25.08.2024  202. ICS-Ausfahrt  Roland  folgt    
 28. o 29.09.2024  203. ICS-Ausfahrt  Mäse  folgt    
 26. o 27.10.2024  204. ICS-Ausfahrt  Hölzli-Tour  folgt    Tourguide wird ausgelost / "Hölzli zieh" 
           

 

ICS-SPEZIAL 2024

 Datum  Beschreibung  Allgemein  Thema    Info/Notizen
 15. o 22.11.2024  24. GV ICS  Leitung  folgt